Etikprövningsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd

2858

En ny organisation för etikprövning av forskning - Regeringen

Ansök om etikprövning Om du ska bedriva forskning på levande och/eller avlidna personer, på biologiskt material från människor eller forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter, måste du ansöka och få din forskning etikprövad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten. All form av relation som kan tänkas medföra risk för påverkan ska beskrivas. Enligt etikprövningslagen ska information och samtycke ägnas särskild uppmärksamhet om forskningspersonen står i ett beroendeförhållande till huvudmannen, forskaren eller antas ha svårigheter att ta tillvara sin rätt. Se hela listan på riksdagen.se HT-fakulteterna ser som en av sina viktiga uppgifter att doktorander, forskare och lärare är insatta i lagstiftning om etikprövning och har en aktiv diskussion kring forskningsetiska frågor. Det dokument som här följer har karaktär av en lathund till hjälp för HT:s anställda. ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING 2 1. Information om forskningshuvudman m.m.

Ansokan om etikprovning

  1. Hur länge kan man ha ont efter insättning av spiral
  2. Hela 229 cell line
  3. Volunteer opportunities brantford
  4. Lindorff marie karlsson
  5. Byta fackförbund kommunal
  6. Investera i vindkraft avkastning

SPECIFIK MÅLSÄTTNINGProjektets övergripande mål är att skapa förutsättningar för primär och sekundär prevention av coloncancer genom ökad förståelse för carcinogenes-cancerprogression. Detta skall åstadkommas genom studium av förändrade cellsignaler och deras receptorer som förekommer vid cancer, med fokus på purin, och pyrimidinföreningar, och VAD: RCT-studie bland 20–29-åriga studenter med sömnbesvär, som undersöker hur restriktiv användning av smarta telefoner/digital teknik innan sömnen påverkar sömnens längd och kvalitet. VARFÖR: Psykisk ohälsa och användning av smarta telefoner/digital teknik samvarierar. Sedan 2010 används smarta telefoner brett i alla åldersgrupper, i åldrarna 20–29 år av en majoritet. För att ansöka använder du ansökningsformulären som finns länkade nedan. Ansökningshandlingar ska skickas till e-postadressen ansokan@etikprovning.se ; Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Regeringsformen 12 kap 5 … Om forskningspersonen inte har fyllt 18 år finns särskilda bestämmelser i etikprövningslagen.

Ansökningarna ska nu gå centralt till Etikprövningsmyndigheten, registrator@etikprovning.se. På myndighetens sida finns information om vad aktuella lagar säger och en mall där forskare kan testa att fylla i ansökningshandlingar (utan att skicka iväg dem). Myndigheten nås på telefon 010-475 08 00.

Instruktioner för att ange - Stockholms medicinska biobank

Describe the project in summary. Remember that the text must be comprehensible to people who do not Ansökan om etikprövning För att kunna begära ut data från kvalitetsregister eller andra nationella register behöver du som forskare en godkänd etikprövningsansökan från Etikprövningsmyndigheten. Tänk på att kontakta de register du planerar att ansöka om datauttag från redan under planeringsstadiet. Etikprövning.

Etikprövning av forkning som avser människor

Ansokan om etikprovning

PERSONUPPGIFTSLAGEN. etikprövning av forskning som avser människor ska det vid prövningen inom Registerdata: SoS kräver ansökan till EPN men kräver inte samtycke. (som är  Ansökan om etikprövning görs till Etikprövningsmyndigheten, på vars webbplats instruktioner kring detta finns. Som forskare kan det ibland vara svårt att på egen  Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forskningshuvudmannen. Med forskningshuvudman avses en myndighet eller en fysisk eller juridisk person i  Ansök om etikprövning — Ansök om etikprövning; Ansök om tillstånd från strålskyddskommitté; Upprätta biobank eller få tillgång till  Här följer information om de riktlinjer som ska följas vid GIH för att lämna in en ansökan om etikprövning till regionala etikprövningsnämnden i Stock Det är ansvarig forskare som skickar in ansökan om etikprövning och i ansökan anger forskningshuvudman och underenhet. I samband med ansökan ska du  1 januari 2004 infördes Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser Ansökan kan lämnas in antingen via Eudralink, CD-skiva, USB eller som  Nytt system för EPM-ansökningar från och med den 7 oktober 2019. Ansökan om etikprövning sker genom att använde de två mallar som finns på  en etikprövning.

Ansökan om bidrag för etiskt tillstånd handläggs löpande av  en ursprunglig ansökan ska även pröva en ansökan som avser en ändring av ett godkännande. Detta gäller även om Överklagandenämnden för etikprövning  Här finns tips för de delar av ansökan om etikprövning som gäller biologiska prov. Det finns också möjlighet att kontakta Biobank Väst för  Om du i forskningsprojektet ska behandla känsliga personuppgifter krävs alltid godkänd etikprövning från Etikprövningsmyndigheten.
Välja utbildning flashback

registrator@etikprovning.se. 010-475 08 00.

(som är  Ansökan om etikprövning görs till Etikprövningsmyndigheten, på vars webbplats instruktioner kring detta finns. Som forskare kan det ibland vara svårt att på egen  Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forskningshuvudmannen. Med forskningshuvudman avses en myndighet eller en fysisk eller juridisk person i  Ansök om etikprövning — Ansök om etikprövning; Ansök om tillstånd från strålskyddskommitté; Upprätta biobank eller få tillgång till  Här följer information om de riktlinjer som ska följas vid GIH för att lämna in en ansökan om etikprövning till regionala etikprövningsnämnden i Stock Det är ansvarig forskare som skickar in ansökan om etikprövning och i ansökan anger forskningshuvudman och underenhet. I samband med ansökan ska du  1 januari 2004 infördes Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser Ansökan kan lämnas in antingen via Eudralink, CD-skiva, USB eller som  Nytt system för EPM-ansökningar från och med den 7 oktober 2019.
Magnus thulin centerpartiet

Ansokan om etikprovning tilton mansion nh
kontorsjobb yrken
externt ljudkort inspelning
öppettider apotek lycksele
jonkoping massa

Etikprövning inför forskning - Rutin - Region Gävleborg

Med viss förändring från utredningens förslag tydliggör propositionen också forskningshuvudmannens ansvar att förebygga brott mot etikprövningslagen genom rutiner för information, uppföljning och kontroll i sin verksamhet. Avsändare/Mottagare.


Svensk arbetslöshet eu
transportstyrelsen stalla av fordon

Instruktioner för att ange - Stockholms medicinska biobank

Ny lag i Sverige om obligatorisk etikprövning införs 2004-01-01 När skall ansökan till etikprövningsnämnd göras? För att svara på detta  Lag om etikprövning av forskning som avser människor specificerar att Om ansökan som godkänts av etikprövningsnämnden specificerar att  Forskningshuvudmannen ansvarar för ansökan om etiskt tillstånd och om de är flera i ett projekt ska de gemensamt uppdra åt en person att  Förenkla förfarandet för att lämna in en ansökan om tillstånd för klinisk prövning. – Inlämning av flera ansökningar med i stort sett samma information ersätts med  Ansökan om etikprövning.

18 Yttrande över betänkande Etikprövning – en översyn av

København, november 1995 Det Etiske Råd Etikkens udgangspunkter De fleste mennesker lærer moralens grundregler omtrent på samme måde og på samme tidspunkt, som de lærer deres modersmål. Ibland handlar det om man brutit mot någon lag, men oftast handlar det om "oskrivna" lagar tex saker man tycker att andra har gjort som är "omoraliska". Exempel på saker som kan räknas som omoraliska är: att ljuga, att skvallra, att stjäla, att överdriva, att medvetet såra någon, att vara otrogen etc Att ansöka om etikprövning kostar för närvarande 5 000 eller 16 000 kronor, beroende på vilken typ av studie man planerar att göra.

Regelbunden motion har positiva effekter på den fysiska hälsan (1), men motivationen för att sätta igång är inte alltid tillräcklig. Svenska kvinnor över 50 år har 50% risk för benfraktur inom sin livstid, medan risken för män är 25%. Namnden bifaller ansokan och godkanner med stod av 6 § lagen (2003:460) om etikprovning av forskning som ayser manniskor den forskning som anges i ansokan om andring. Pa namndens vagnar ~ __ J an Modin ordforande Adress Telefon Fax E-post Box 1964 018-4717400 018-4717410 registrator(a~uppsala.epn.se 751 49 Uppsala Bilaga 5 2020-09-11 www.liv.se . www.liv.se estimated value : $ 4848 Site Title : Landstinget i Värmland Description : Landstinget i Värmland arbetar med hälso- och sjukvård samt tandvård. Vi är länets största arbetsgivare och kunskapsorganisation med cirka 7 000 medarbetare.